Porez na dohodak

Dohodak od samostalne djelatnosti što se utvrđuje kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga. Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka od njih zasebno za svoju udio u zajednički ostvarenom dohotku. Dohodak od … Opširnije Porez na dohodak

Poslovni plan i zašto je važan

Zašto poslovni plan? Kvalitetno izrađen poslovni plan najvažniji je upravo za vas – naručitelja njegove izrade (poduzetnika). Jer daje potpunu ocjenu isplativosti planiranog projekta. Kvalitetan poslovni plan realno ocjenjuje isplativost planiranog projekta, ujedno upozorava na potencijalne rizike te ih pokušava svesti na minimum. Osim toga, kvalitetno izrađen poslovni plan olakšava posao poduzetniku pri dobivanju kredita … Opširnije Poslovni plan i zašto je važan

Sezonski obrt

Obrt se kao samostalno i trajno obavljanje djelatnosti može obavljati i sezonski tj. samo jedan dio godine i to najdulje u vremenu od šest mjeseci. Obrti koji se mogu obavljati sezonski propisani su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt. Koje su sve specifičnosti sezonskog obavljanja obrta, na koji su način takvi … Opširnije Sezonski obrt

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja. Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one … Opširnije Mjere aktivne politike zapošljavanja

Poslovanje obrtnika

Obrtnik obavlja samo one obrte koji su obuhvaćeni obrtnicom, a u slučaju povlaštenih obrta samo one za koje je dobio povlasticu koja se ne može prenijeti na drugu osobu. Obrtnik može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, koje služe obavljanju djelatnosti obuhvaćenih obrtnicom, a da ne mora ispunjavati uvjete majstorskog ispita ili stručne osposobljenosti. … Opširnije Poslovanje obrtnika

Otvaranje Obrta: Izdavanje Obrtnice i Povlastice

Za otvaranje obrta i obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu. A za obavljanje povlaštenih, obrtnik mora imati povlasticu. Izdavanje Povlastice za Povlaštene Obrte Za izdavanje povlastice podnosi se zahtjev nadležnom ministarstvu ovisno o vrsti obrta uz koji se mora podnijeti i podatke iz Obrtnog registra i to: djelatnost za koji se … Opširnije Otvaranje Obrta: Izdavanje Obrtnice i Povlastice

Tko može biti obrtnik?

Obrtnik može biti osoba koja: ima najmanje 18 godina za slobodne i vezane uz stručno obrazovanje ima uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita. Vođenje slobodnog ili vezanog obrta putem poslovođe, odnosno stručnog poslovođe obrtnik prijavljuje mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, na čijem području se nalazi sjedište obrta. Ima … Opširnije Tko može biti obrtnik?

Što je Obrt i koje vrste obrta postoje u Republici Hrvatskoj

Što je Obrt? Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe. Glavni zadatak obrtnika je ostvarenje dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Postoje ukupno tri vrste obrta. Postoje razlike između obrtnika i poduzetnika. Najveća razlika je u pravno zakonskom okviru. Obrtnik je fizička osoba, a … Opširnije Što je Obrt i koje vrste obrta postoje u Republici Hrvatskoj

Besplatna Izrada Web Stranica za Obrtnike

Besplatna izrada web stranica za obrtnike može izgledati kao očajni pokušaj zarade onih koji nude usluge izrade web stranice. Ali ne mora biti tako. Web stranica se može napraviti besplatno i to veoma dobro, samo je pitanje što onda dalje? Vidite ovo.. Iz dugogodišnjeg iskustva i istraživanja prepoznali smo jedan od najvećih problema i veliku … Opširnije Besplatna Izrada Web Stranica za Obrtnike