Što je Obrt i koje vrste obrta postoje u Republici Hrvatskoj

Što je Obrt?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe. Glavni zadatak obrtnika je ostvarenje dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Postoje ukupno tri vrste obrta.

Postoje razlike između obrtnika i poduzetnika. Najveća razlika je u pravno zakonskom okviru. Obrtnik je fizička osoba, a poduzetnik sa svojom tvrtkom, odnosno njegova tvrtka je pravna osoba.

No u suštini i obrtnik i poduzetnik se mogu smatrati poduzetnici. Jer razvijaju i stvaraju gospodarstvo. Uloga obrtnika je prije svega svojim radom zaraditi sebi novčana sredstva isto kao i uloga poduzetnika.

Obrt može obavljati i trgovačko društvo ako to ne čini na industrijski način.

U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije Zakonom zabranjena.

Obrt može biti i sezonski. U tom slučaju može se obavljati najduže 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. A dozvoljene djelatnosti utvrđuje Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležnog ministra ovisno o djelatnosti obrta.

Tipovi ili vrste Obrta

S obzirom na vrste obrta, obrti mogu biti:

  • slobodni
  • vezani
  • povlašteni

Slobodni Obrt

Slobodni obrti su oni obrti koji nisu uvjetovani stručnom osposobljenošću ( ne traži se ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit), već je potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta.

Vezani Obrt

Vezani obrti su oni obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.

Vezani obrt može obavljati fizička osoba- izumitelj na temelju ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu. Kao i fizička osoba sa odgovarajućom srednjom stručnom spremom.

Povlašteni Obrt

Povlašteni obrti su oni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o obrtu.

Stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za obavljanje vezanih i povlaštenih obrta propisani su Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.