Otvaranje Obrta: Izdavanje Obrtnice i Povlastice

Za otvaranje obrta i obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu. A za obavljanje povlaštenih, obrtnik mora imati povlasticu.

Izdavanje Povlastice za Povlaštene Obrte

Za izdavanje povlastice podnosi se zahtjev nadležnom ministarstvu ovisno o vrsti obrta uz koji se mora podnijeti i podatke iz Obrtnog registra i to:

  • djelatnost za koji se izdaje povlastica
  • ime i prezime
  • adresu stanovanja
  • matični broj obrta
  • tvrtku i sjedište
  • kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izdavanje povlastice prema posebnim propisima

Nadležno ministarstvo izdaje povlasticu u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice.

Izdavanje Obrtnice

Obrtnicu izdaje nadležni Ured za gospodarstvo u županiji na čijem području će biti sjedište obrta.
Cijena obrtnice iznosi 500,00 kn, a u slučaju zajedničkog obavljanja obrta cijena svake slijedeće obrtnice je 60,00 kn.

Upravne pristojbe za upis u obrtni registar iznose:

1. Za upis u Obrtni registar i izdavanje obrtnice 250,00 kn
2. za upis u registar povlastica i izdavanje povlastica 250,00 kn
3. Za upis promjena u obrtnom registru 150,00 kn
4. Za upis promjena u registru povlastica 150,00 kn
5. Za izdavanje novih isprava umjesto oštećenih i nestalih 500,00 kn
6. Pored navedenih pristojbi po svakom se podnesku plaća još 20,00 kn


Ured za gospodarstvo izdat će obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice najkasnije u roku od 15 dana od dana urednog podnesenog zahtjeva za izdavanje obrtnice.

Upisom obrta u Obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku godine dana od dana izdavanja obrtnice.

Obrtnik je dužan najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta prijaviti obavljanje obrta nadležnom Uredu za gospodarstvo.

Rješenje o obavljanju obrta, Ured za gospodarstvo dostavlja nadležnom tijelu za poslove financija, nadležnim inspekcijama, Hrvatskoj obrtničkoj komori, nadležnom zavodu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i Državnom zavodu za statistiku.