Poslovni plan i zašto je važan

Zašto poslovni plan?

Kvalitetno izrađen poslovni plan najvažniji je upravo za vas – naručitelja njegove izrade (poduzetnika). Jer daje potpunu ocjenu isplativosti planiranog projekta.

Kvalitetan poslovni plan realno ocjenjuje isplativost planiranog projekta, ujedno upozorava na potencijalne rizike te ih pokušava svesti na minimum.

Osim toga, kvalitetno izrađen poslovni plan olakšava posao poduzetniku pri dobivanju kredita kod banaka.

Prezentacijom kvalitetnog poslovnog plana pokazujete banci da znate što želite i kako ćete to postići. Te dajete jasnu sliku o tome kako ćete realizacijom vlastite ideje vraćati kredit banci.

Što je važno za dobar poslovni plan?

Za izradu kvalitetnog poslovnog plana najvažnija je dobra suradnja između onoga tko ga piše i naručitelja (poduzetnika).

Informacije koje poduzetnik daje autoru poslovnog plana najvažnije su za izradu kvalitetnog poslovnog plana.

Zbog toga je vrlo važno da je poduzetnik dobro upućen u ono čime se namjerava baviti.

Prije svega potrebno je da dobro poznaje granu djelatnosti i načine rada u djelatnosti.

Osim toga, mora dobro poznavati tržište prodaje i nabave. Kako bi mogao dobro procijeniti planirane prihode i rashode.